PRESIDENTE

Manuel Bustamante Montalvo (CHUS)
e-mail: [email protected]

VICEPRESIDENTA ELECTA

Raquel Sánchez Santos (CHOP)
e-mail: [email protected]

SECRETARIA

Purificación Parada González (CHUS)
e-mail: [email protected]

TESORERO
José Manuel Nuño Vázquez-Garza (CHUVI)
e-mail: [email protected]

VOCALES
Rosa María Álvarez Seoane (A Coruña)
e-mail: [email protected]

Sergio Estévez Fernández (Pontevedra)
e-mail: [email protected]

Pascual Zaera Pedreira (Ferrol)
e-mail: [email protected]

Francisco Javier González Rodríguez (Santiago)
e-mail: [email protected]

Alberto Toscano Novella (Vigo)
e-mail: [email protected]

Ignacia Torres García (Lugo)
e-mail: [email protected]

Purificación Froján Parga (Ourense)
e-mail: [email protected]

VOCAL DE RESIDENTES
Andrea Castiñeira Piñeiro (CHUS)
e-mail: [email protected]

NATO
Javier Vázquez Cancelo (BURELA)
e-mail: [email protected]

REVISTA ELECTRÓNICA / PÁGINA WEB
Héctor Ernesto Núñez Tasaico (CHUS)
e-mail: [email protected]