PLAZAS AGOTADAS

 

I Curso de Estatística para Cirurxiáns

  • Obxectivo xeral: Comprender e saber aplicar e interpretar correctamente oas métodos estadísticos que se utilizan para realizar un análise descriptiva dun conxunto de datos e aplicar técnicas básicas de inferencia estadística. Aprender o manexo ol programa Epidat para poñer en práctica estes métodos.

 

  • Obxectivos específicos: 1. Coñecer os métodos gráficos e numéricos que se utilizan para resumir un conxunto de datos. Comprender o concepto de distribución e as distribucións máis utilizadas en inferencia estadística, como son a normal e as distribucións asociadas a ela. 3. Aprender a interpretar os intervalos de confianza. 4. Coñecer os conceptos básicos da teoría de probas de hipóteses e aprender a realizar e interpretar correctamente unha comparación de dúas medias. 5. Presentar Epidat 4 e mostrar as opcións que ofrece para poñer en práctica os métodos del curso utilizando exemplos reais.

 

Fechas:

13 y 14 de Diciembre de 2017

15 y 16 de Enero de 2018

Horario: 16:30 a 20:30

 

Sede:

Colexio de Médicos de Santiago:   C/San Pedro de Mezonzo 39-41 Baixo, Santiago de Compostela

 

Inscripción:

  • Residentes: 20 eur
  • Adxuntos: 50 eur

 

Forma de Pago:

Por transferencia bancaria a la Sociedad de Cirugía de Galicia.

Banco POPULAR: IBAN: ES46 0238 8196 0506 0009 6542, enviando por email a [email protected], la copia del resguardo de transferencia indicando claramente: I Curso de Estatística para Cirurxiáns y el nombre del congresista para el que se realiza la inscripción.

Límite de Plazas: 20

 

 PLAZAS AGOTADAS

 

Ver adjunto AQUÍ